Hersteller

Drucker mit "O" (8)

OKI (721)

OCE (4)

Oliver (1)

Olivetti (83)

Olympia (22)

Omega (1)

Optima (1)

Oyster (1)