Hersteller

Drucker mit "O" (8)

OKI (629)

OCE (4)

Oliver (1)

Olivetti (73)

Olympia (22)

Omega (1)

Optima (1)

Oyster (1)